Kvalitet

Våre produkter er av høyeste kvalitet basert på valg av de beste råvarer, god produksjonskontroll og kvalitetssikring av det ferdige produkt.

Alt utstyr som er nødvendig for kvalitetstester er installert i våre laboratorier, og sikrer sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere at våre produkter oppfyller kravene til Good Manufacturing Practice (GMP).

Alle produkter som selges på markedet, uansett om de tilhører kategorien legemidler, kosttilskudd eller medisinsk utstyr, testes i henhold til de høyeste standardkrav innen vår industri. Disse kravene gjelder uavhengig av det faktum at de i mange EU-markeder ikke er påkrevd.

Når det gjelder kosttilskudd er vi i tillegg til produktets sikkerhet også opptatt av dets effektivitet, noe som er viktig for å oppnå forbrukernes tillit. Vi legger svært stor vekt på denne tilliten, og gjør alt for å øke denne ytterligere.