Etiske spørsmål

VALENTIS sin aktivitet er basert på høye etiske standarder, med respekt for kunder og samfunnsansvar.

De etiske standarder i selskapet er beskrevet i interne etiske regler og omfavner følgende felt: det interne samfunnet i selskapet, samfunnsansvarlig aktivitet og ytre miljø som vår aktivitet påvirker.

VALENTIS sine ansatte arbeider i henhold til selskapets verdier, og legger vekt på ærlighet, høflighet og pålitelighet både med sine kolleger og med kunder. Vår atferd er ansvarlig og vi prøver å inspirere de rundt oss om et felles mål i å hjelpe mennesker med de beste helse-relaterte løsninger, og skape en struktur som er i stand til å vokse fritt for å kunne produsere og presentere de beste kvalitetsprodukter for å bedre offentlig helse.

Vi håper at våre forretningspartnere er vel vitende om våre etiske prinsipper, og at de støtter og følger dem.