Ansatte

Vi bryr oss om våre medarbeidere, som står samlet med felles holdning til selskapets misjon om oppriktig og ansvarlig å hjelpe mennesker.

Alle medarbeidere ønsker å være en del av selskapet, som de sammen hjelper til med å bygge, utvikle og forbedre.

Vi setter pris på de beste fagfolk innen feltet, de som er villige til å ta initiativ, som er modige og tar ansvar, og som ikke er redd for utfordringer. Å være sammen og ha en mulighet til å samarbeide er den største verdien for alle ansatte i Valentis.