Legemiddelovervåking

Ved å kombinere tradisjoner og moderne teknologi har UAB Valentis som formål å produsere trygge produkter av høyeste kvalitet.

For å garantere sikker bruk av produktene våre oppfordrer vi deg til å informere oss om alle antatte uønskede reaksjoner på våre legemidler, samt tilfeller av overdose eller misbruk.