Effektiv produksjon

Produksjon av alle produkter hos Valentis er organisert slik at alle regler følges strengt og kravene for GMP (God Produksjonspraksis) overholdes. Selskapet sikrer og kontrollerer sporbarhet gjennom hele produksjonskjeden for alle produkter. Dette gjelder helt fra produksjon av aktive komponenter til sikring av legemiddelovervåking.

Produksjonsprosessene og kvalitetkontroll blir stadig oppdatert. Eksterne leverandører utvelges med stor forsiktighet, ut fra deres pålitelighet og erfaring. De revideres av våre spesialister etter de strenge krav som gjelder for kvalitet.

Ved å produsere våre farmasøytiske produkter med god risikostyring og høy kvalitet er vi i stand til å være ledende på pris innen noen produktkategorier.

Våre strenge kvalitetskrav er i samsvar med gjeldende lover og EU forskrifter.