Kontraktsbaserte tjenester

Valentis tilbyr følgende kontraktsbaserte tjenester:

Produksjon av naturlige legemidler;
Pakking av flytende og faste legemidler;
Kvalitetskontroll og markedsføring;
• Registrering av utenlandske produkter;
• Lagring av produkter;