Internasjonal utvikling

Valentis er som en levende, utviklende og voksende organisme. For å dra full nytte av de produktene og produksjonsprosessene vi utvikler tar vi sikte på å arbeide og oppnå anerkjennelse i alle sentraleuropeiske land.

I vår streben etter effektivitet tar vi sikte på å få nye partnere som kan spre produkter til nye regioner. Ved å utvikle våre ideer sammen med våre partnere kan vi oppnå å bedre menneskers livskvalitet samtidig med at deres normale fysiologiske funksjon og ytre miljø påvirkes så lite som mulig.

Slik utvikler vi en klar identitet for selskapet og inviterer nye partnere til å samarbeide med oss.